Проект сприяння академічній доброчесності в Україні  Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP

Хто ми і що ми робимо?

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP) – ініціатива, спрямована на системні зміни в українській вищій освіті: підвищення якості,  створення умов для реалізації найбільш обдарованих студентів, покращення іміджу українських університетів.

Проект розрахований на 4 роки – це дозволить охопити ціле покоління студентів-бакалаврів, починаючи з їх першого року навчання в університеті і закінчуючи отриманням дипломів бакалавра. Саме це покоління випускників повинно стати носієм нових цінностей у вищій освіті, в науці та в суспільстві загалом.

Проект матиме чотири основні напрямки діяльності: просвітницька кампанія, практичний навчальний курс в університетах, поширення міжнародних практик в українських університетах, робота над нормативною базою і регулятивними механізмами. Детальніше про напрямки роботи Проекту в розділі «Діяльність»

Чому це важливо?

Академічна доброчесність дозволяє системі освіти залишатися дієвою, такою що справді дає знання та навички, а не лише документи про здобуття освіти. Країни з високим рівень академічної доброчесності не мають такої проблеми як «визнання дипломів» – як правило, це успішні, економічно розвинені країни з високим рівнем освіти та науки.

Прояви академічної НЕдоброчесності – такі як списування, плагіат, корупція – не можуть бути визначальними для всієї системи освіти, зокрема вищої, оскільки вони руйнують її, перетворюючі навчальний процес на імітацію. Нечесність в освіті негативно впливає і на все суспільство, і на кожного окремого індивіда, адже створює систему в якій неможливо досягнути успіху чесним шляхом, а таке суспільство/країна не можуть бути успішними в довготривалій перспективі.

Для того, щоб переломити ситуацію, потрібна тривала і системна робота, в першу чергу – на рівні вищих навчальних закладів. Саме тому учасниками Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні стануть 10 українських ВНЗ, які мають різну географію, різняться за кількістю студентів чи спеціалізацією (олітехніка, медичний, економічний). Детальніше про українські університети, які беруть участь в Проекті – в розділі «Університети-партнери».

Проект реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти в Україні за підтримки Посольства США та у партнерстві з Міністерством освіти і науки України. Детальніше про партнерів Проекту – в розділі «Наші партнери».

Місія Проекту

Системні зміни у вищій освіті України, від яких виграють всі учасники академічного процесу – студенти, викладачі, університети.

Формування нової академічної культури, яка базуватиметься на довірі, чесності, прозорості, реальному навчанні, справжній науковій роботі.

 

Проект формування академічної доброчесності у школі  Seeding Academic Integrity in Secondary School – SAISS

Чому варто долучати школи?

Академічна доброчесність є невід’ємною складовою забезпечення якості освіти, а дотримання принципів академічної доброчесності під час навчання та викладання в школі впливає не лише на якість шкільної освіти, а й на формування засадничих цінностей випускників та їх уявлення про світ, соціум, успіх, працю тощо. Окрім того, шкільні випускники – це потенційні студенти вищих навчальних закладів. Отже від того, яка академічна культура виховується в школі, залежить тип академічної культури майбутніх студентів університетів.

Рамковий Закон України «Про освіту» 2017 року окремо наголошує на важливості та обов’язковості забезпечення принципів академічної доброчесності у освітньому процесі під час навчання та викладання. Стаття 42 ЗУ «Про освіту» дає визначення таким поняттям як: «академічна доброчесність», «об’єктивне оцінювання результатів навчання», «порушення академічної доброчесності», «списування» тощо та визначає основні види академічної відповідальності. Планується, що особливості дотримання та забезпечення принципів академічної доброчесності у середній школі будуть уточнені та прописані детальніше у новому законі «Про загальну середню освіту», прийняття і подальша імплементація якого заплановані на 2018 рік.

«Проект формування академічної доброчесності у школі» (SAISS), який здійснюється «Американськими Радами з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS» (Американськими Радами), сприятиме практичній реалізації статті 42 Закону України «Про освіту» через партнерство з Посольством США в Україні та Міністерством освіти і науки України.

Окрім того, проект SAISS сприятиме реалізації масштабної реформи української середньої школи, яка описана в концепції «Нова українська школа» і впровадження якої вже розпочато. Концепція НУШ передбачає, що ключовими компонентами нової школи стануть «наскрізний процес виховання, який формує цінності». Проект співпрацюватиме з різними шкільними аудиторіями – вчителями, учнями, адміністраторами шкіл, батьками, управлінцями зі сфери освіти, формуючи в кожної з них чітке уявлення про основи академічної доброчесності та нової шкільної культури.

Завдання роботи із школами

Проект SAISS виховуватиме відповідну культуру академічної доброчесності у випускників середньої школи через низку інформаційно-просвітницьких заходів: загальнонаціональну рекламну кампанію, національний конкурс есе для учнів 9-11 класів, національний тиждень академічної доброчесності у школах, мотиваційні лекції та залучення «посланців доброї волі». Важливим моментом у дотриманні норм академічної доброчесності в навчальному процесі у школі стане підвищення довіри як до результатів навчання, так і довіри між усіма учасниками освітнього процесу (учнями, вчителями, управлінцями тощо), і в майбутньому – підвищення рівня суспільної довіри між громадянами України.

Також, проект SAISS сформує та забезпечить практичні інструменти для розвитку академічної доброчесності у системі шкільної освіти в Україні: міні-курс з основ академічної доброчесності та практичні семінари для шкільних учителів і методистів, онлайн курс для широкого кола слухачів, зацікавлених в розвитку відповідних навичок.